پنل های پیامکی نمایندگی و کاربری

 • پنل برنزی

  50,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • %50 امکانات سامانه
   ارسال با خطوط تبلیغاتی
   200 عدد پیامک هدیه
   هر پیامک 45 تومان
   ارسال پیام صوتی
   1 خط اختصاصی 14 رقمی
   خط خدماتی (بدون نیاز به سفته)
   ارسال پیامک به لیست سیاه
   دسترسی به افزونه ها
 • پنل نقره ای

  100,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • %75 امکانات سامانه
   ارسال با خطوط تبلیغاتی
   300 عدد پیامک هدیه
   هر پیامک 42 تومان
   ارسال پیام صوتی
   1 خط اختصاصی 14 رقمی
   خط خدماتی (بدون نیاز به سفته)
   ارسال پیامک به لیست سیاه
   دسترسی به افزونه ها
   امکانات پیشرفته
   خدمات هوشمند
   ارسال براساس پترن
   خدمات وب سرویس
   دسترسی به ارزش افزوده
   امکان ارسال از بانک جدید
   ارسال کدفعال سازی
 • پنل طلایی

  150,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • %100 امکانات سامانه
   ارسال با خطوط تبلیغاتی
   500 عدد پیامک هدیه
   هر پیامک 38 تومان
   ارسال پیام صوتی
   2 خط اختصاصی 14 و 15 رقمی
   خط خدماتی (بدون نیاز به سفته)
   ارسال پیامک به لیست سیاه
   دسترسی به افزونه ها
   امکانات پیشرفته
   خدمات هوشمند
   ارسال براساس پترن
   خدمات وب سرویس
   دسترسی به ارزش افزوده
   امکان ارسال از بانک جدید
   ارسال کدفعال سازی
 • پنل نمایندگی

  450,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • %100 امکانات سامانه
   ارسال با خطوط تبلیغاتی
   1000 عدد پیامک هدیه
   هر پیامک 35 تومان
   بدون نیاز به خرید شارژ
   هر کاربر 1 خط اختصاصی 15 رقمی
   تمامی امکانات پنل طلایی
   اتصال درگاه بانکی اختصاصی
   خط خدماتی اشتراکی (بدون سفته)
   کسب درآمد اینترنتی و بدون سرمایه
   فروش پنل به مبلغ دلخواه
   دامنه اختصاصی ورود کاربران
   خدمات وب سرویس
   ایجاد نامحدود کاربر (رایگان)
   ایجاد نامحدود نمایندگی (رایگان)
   دسترسی به افزونه های پنل